بسم الله الرحمن الرحیم

«إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا»

«خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید، بر او درود فرستید و سلام گویید و کاملا تسلیم (فرمان او) باشید.»

سایت هدیه صلوات به معصومین ، ثبت حاجت و آرامگاه مجازی

ای که دستت می رسد ، کاری بکن --- پیش از آن که کز تو نیاید ، هیچ کار

صلوات ها : ۰

صلوات ها : ۰

صلوات ها : ۰

صلوات ها : ۰

صلوات ها : ۱

صلوات ها : ۱

صلوات ها : ۱

صلوات ها : ۱

صلوات ها : ۲

صلوات ها : ۲

صلوات ها : ۵

صلوات ها : ۵

صلوات ها : ۵

صلوات ها : ۶

صلوات ها : ۶

صلوات ها : ۶

صلوات ها : ۶

صلوات ها : ۶

صلوات ها : ۶

صلوات ها : ۶

صلوات ها : ۶

صلوات ها : ۶

صلوات ها : ۶

صلوات ها : ۶